Alle nyheter


27. mars 2024

God Påske

Vi ønsker alle en riktig god påske!

I år skal vi ha dugnad mandag 15 og tirsdag 16 april.

Styret oppfordrer også beboere å bruke lørdag og søndag ute hvis været er bra.                         

Container kommer fredag 12.april og blir stående en uke. 

 

Benytt anledningen til å rydde i kjeller/leilighet og kaste ting du ikke trenger. Du kan også sette møbler og gjenstander du tror at andre kan bruke ved siden av containeren. Farlig avfall og elektriske artikler settes ved siden av containeren, dette blir fjernet av vaktmesteren.

 

Vennligst les vedlagt dokument for flere opplysninger.

 

Med vennlig hilsen styret.

 

Referat fra beboermøte ang parkering


Den 13.mars ble det gjennomført et beboermøte om parkering. Vi ber om at alle leser vedlegget for informasjon om hva det ble enighet om på møtet.


Med vennlig hilsen styret.

21. desember 2023

God Jul

Vi ønsker alle en riktig god jul!

12. juli 2023

Ledige garageplasser

Vi har noen ledige garageplasser.

Ta kontakt med styret ved interesse.

5. april 2023

God Påske!

Vi ønsker alle en riktig god påske!

22. desember 2022

God Jul

Som det ble informert om i vår brosjyre om rørfornying, vil styret samle inn nøkler til alle leiligheter. Dette er noe rørfornyingsfirmaet Olimb krever.

Når de skal inn i leiligheten din arbeides det med materialer som har kort herdetid. Strømpa blir satt inn med et epoxymateriale, som herder på 15 minutter, før de skal inn i leiligheten. De må derfor låse seg inn i leiligheten og kan ikke vente på at du låser opp eller risikere at du ikke er til stede. De vil selvsagt ringe på før de låser seg inn.

Nøklene blir oppbevart av prosjektleder Stig Tangenes i safen til Vansjø bbl. Han har ansvar for å levere ut nøkler til Olimb etter hvert som Olimb trenger nøklene og sørge for å få dem tilbake.

Nøklene blir levert tilbake når alt arbeid er gjennomført.

Du må sørge for at du har en ekstra nøkkel å levere fra deg.

Tillitsvalgt samler inn nøkler søndag 22.mai og mandag 23.mai. Tillitsvalgt må påse at nøkkelen du leverer passer til din dør. Du vil få en kvittering.

De som har kodelås må oppgi koden. Husk! Ikke bruk ekstralås.


Innsamling skjer i alle blokkene søndag 22.mai kl.1800-20.00

og mandag 23.mai kl.12.00-13.00 og kl.18.00-20.00.


Det er tillitsvalgt i hver blokk som har ansvar for å samle inn nøklene.


Hilsen Styret


I boligselskapet ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljøfor alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, arealer og lekeplass. Det finnes en del lovverk vi som boligselskap må følge. Blant annet lov om brann- og eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Lovverket stiller krav både til boligselskapet ved styret og til deg som beboer. 

Alle beboere er pliktige til å føre tilsyn med egne boenheter. Dette for å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. Derfor har vi i boligselskapet, som en del av vår internkontroll, utarbeidet et informasjonsskriv med en sjekkliste som du gjennomgår for din leilighet. Dette utføres en gang i året. (Tekst hentet fra BevarHMS)

Dette skrivet har dere fått tildelt i postkassen denne uken. Dere kan også laste det ned nedenfor. 

1. februar 2022

Generalforsamling 2022

Årets generalforsamling er satt til 27. april, nærmere beskjed kommer. 


Forhåndsvarsel med frist for forslag til generalforsamling har blitt lagt i postkassen deres. Dere kan også laste ned dokumentet nedenfor. 1. februar 2022

Dugnad april 2022

Årets dugnad strekker seg over flere dager og vi starter mandag 25 april. Kontainer er bestilt og kommer fredag 22.04. Styret vil utarbeide oversikt over arbeidsoppgaver. Tradisjon tro får deltagere fra hver blokk mulighet til å vinne gaverkort på kr 500.

Kontainer er bestilt og kommer fredag 22.

Vi får håpe at koronasituasjonen ikke hindrer sosialt samvær og at vi kan hygge oss sammen i år.

30. desember 2021

Godt Nytt År

Vi ønsker alle et riktig Godt Nytt År.

18. desember 2021

God Jul og Godt Nytt År

Vi ønsker alle en God Jul & et Godt Nytt År! Husk å holde avstand og ta godt vare på hverandre.

13. april 2021

Dugnad!

Årets dugnad vil strekke seg over flere dager enn normalt pga korona situasjonen. Dugnaden starter lørdag 24.04 og varer til tirsdag 27.04. Kontainer kommer fredag 23.04 og vil stå frem til torsdag 29.04. Vi ønsker velkommen til dugnad!

Som følge av innførte korona restriksjoner er Generalforsamlingen 2021 utsatt inntil videre. VBBL og styret kommer tilbake med ny dato for årets Generalforsamling.

Er du en engasjert person, og ønsker du som beboer å bli med i styret? Da vil vi gjerne høre fra deg! Ta kontakt med oss på epost bratenskogen@outlook.com Hilsen Styret

19. februar 2021

Generalforsamling

Vi minner alle om Generalforsamling den 29.04. Husk å melde inn evt. saker før 15.03. Dette kan gjøres til styrets epost bratenskogen@outlook.com eller via bratenskogen.brl@mittvbbl.no (Vansjø Boligbyggerlag sin portal. Man kan også opprette bruker på vansjobbl.portal.bbl.no. Følg anvisning. Hilsen styret

28. juni 2020

God Sommer

Vi ønsker alle en riktig God Sommer (Bilde av Mina Modalsli)

4. april 2020

God Påske

Vi ønsker alle en riktig God Påske! Husk å holde avstand og ta vare på hverandre! (Bildet er funnet på https://eiktoppen.no)

3. januar 2020

Godt Nytt År!

Vi ønsker alle våre andelseiere et Godt Nytt År!

Vi har lagt ut nye endringer i vedtektene fra Generalforsamlingen 2019. Se punkt 4-1 nr. 7 og punkt 5-1 nr. 8.

Vi vil minne våre andelseiere om reglene rundt flagging, og samtidig oppfordre beboere til å bruke flagget dere fikk utdelt ved ferdigstilling av glassverandaen. Ønsker dere en god mai måned! Bildet er av blokk 180 på 17 mai i 2017, takk til alle som bruker flagget!

4. april 2019

Tilbud på markiser

Se informasjon i vedlagt fil om markise bestilling

Tirsdag 23.04.18 og onsdag 24.04.18 er det dugnad i Bråtenskogen Borettslag. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å være med å hjelpe til å få det pent og hyggelig i vårt borettslag. Containere er plassert i gården ved hver blokk fra tirsdag 23.04 til mandag 29.04. Se vedlegg for mer informasjon

22. januar 2019

HMS

Vi har nå kommet i gang med HMS portal (BevarHMS). Dette systemet er en avtale med VBBL, der det skal gjennomføres en årlig gjennomgang av HMS-systemet i samarbeid med HMS-rådgiver. Ved årlig gjennomgang av HMS-systemet vurderes blant annet: • Gjennomgang av kartlegginger, utført av interne og eksterne siste år. • Status for oppfølging av avvik og andre tiltak. • Om eksisterende rutiner fungerer som forutsatt. • Nye krav i lover og forskrifter. • Nytt innen lekeplassutstyr (lekeplasser), tekniske installasjoner, arbeidsutstyr, kjemikalier, bygninger m.m. som krever endringer i HMS-systemet. • Serviceavtaler. • Endringer vedrørende boligselskapet som arbeidsgiver. • Kontroll av planlagte aktiviteter innen HMS. Gjennom dette systemet får vi en bedre oversikt på bygningsmessige forhold og fremtidig vedlikehold. Systemet sender varsler til styret om hva som skal gjøres og vi kan raskere utbedre feil og eventuelle mangler. Borettslaget får nå et mer fremtidsrettet arbeid med HMS oppgaver, der det forenkler videre arbeid for nye styremedlemmer. I tillegg tilfredsstiller dette dokumentasjon etter krav fra myndighetene.

Det er vinter og det er glatt! Når det gjelder strøing gjør vi så godt vi kan med å holde gårdsplass, gangveier og parkeringsplasser måket og strødd. I tillegg til vaktmesterne har vi engasjert Reier som kommer med traktor og strør 1 tonn singel pr gang. Gå litt ekstra forsiktig!

Mandag 10.09.18 fikk alle leiligheter i borettslaget utdelt 1stk Slukkeskum Multipro. Denne skal tilhøre leiligheten akkurat som brannslukkeapparatet. Som et ledd i gjennomføringen av brann-året 2018 har styret utarbeidet en sjekkliste for brannsikkerhet som dere også har fått utdelt. Her finner dere en svarslipp som skal leveres til tillitsvalgt i din blokk innen mandag 17.09.18. Vi håper alle bruker og følger denne sjekklisten! Dokumentet er også tilgjengelig på nettsiden under "Dokumenter" og "Brannsikkerhet". Ønsker alle en god høst :)

Samtidig med påminnelse om båndtvang vil vi også be hundeeiere om å vise hensyn og plukke opp etter hunden sin. Dette gjelder selvsagt ikke alle, så takk til dere som faktisk viser hensyn :)

I tiden fra og med fra 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang for hund i hele landet, dette er beskrevet i Hundeloven §6. Hunder skal i denne perioden holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr. I politivedtekt for Moss kommune §7-1 heter det i tillegg at "På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse". Vi har i tillegg noen områder med særlige regler: Område: Særlige regler: Søndre Jeløy landskapsvernområde Båndtvang hele året Vestre Nes Båndtvang hele året Rambergbukta naturreservat Båndtvang fra 1. april til 31 oktober Vansjø naturreservat Båndtvang fra 1. april til 31 oktober Gullholmen naturreservat Båndtvang hele året Bile og Kvernøyene Båndtvang hele året Kilde Moss Kommune

Får du denne blå lappen på bilen din betyr det at du bryter ordensreglene. Vi minner om ordensregelen "Bruk av motorkjøretøy innen området" punkt 19, og ber om at alle beboere følger disse reglene.

Branndemonstrasjon - Brannvern Øst kommer for å holde branndemonstrasjon. Her blir det informasjon om brann, slukkeutstyr og man vil få sjansen til å være med å slukke en brann. Bli med og lær om brannsikkerhet! Mandag 23.04 - kl 18.00 for blokkene 170 og 180 Tirsdag 24.04 - kl 18.00 for blokkene 150 og 160

23. april 2018

Dugnad 23-24.04.18

Mandag 23.04.18 og Tirsdag 24.04.18 er det dugnad i Bråtenskogen Borettslag. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å være med å hjelpe til å få det pent og hyggelig i vårt borettslag. Containere er plassert i gården ved hver blokk.

Årets generalforsamling blir arrangert 18. april - på Framnes Fritidssenter kl 18.00. Velkommen!

Vi tester ut en ny nettside for vårt Borettslag