Kontakt info til Styret og Vaktmestere


Kontakter i Bråtenskogen Borettslag

Styreleder           Ingebjørg Egge               91 38 18 29                    bratenskogen@outlook.com

STRANDPROMENADEN 150-158
Tillitsvalgt            Henning Brænden           92 26 48 91
Vara                        Øystein Ruud-Hansen    90 77 83 67
Vaktmester        John Jansen                           93 47 27 57

STRANDPROMENADEN 160-168
Tillitsvalgt          Elisabeth Jølstadengen  92 63 78 42
Vara                       Karin Helle                             93 60 01 07
Vara                       Margrethe Sølsnes            92 88 72 62
Vaktmester       John Jansen                           93 47 27 57

STRANDPROMENADEN 170-178
Tillitsvalgt          Lene Olsen                             45 22 47 47
Vara                       Elisabeth Klem                     92 49 50 51
Vaktmester       Håkon Andresen                 92 05 92 82

STRANDPROMENADEN 180-186
Tillitsvalgt          Eva Bergmann                      45 25 82 34
Vara                       Mina Modalsli                       94 24 68 98
Vaktmester       Arne Bergmann                   93 03 33 59

GARAGEANLEGG
Vaktmester       Håkon Andresen                 92 05 92 82
       


Sist endret: 13.sep 2022
Opprettet:  23.apr 2018