Kontakt info til Styret og Vaktmestere


Kontakter i Bråtenskogen Borettslag

Styreleder            Ingebjørg Egge                    91 38 18 29                        
bratenskogen@outlook.com

STRANDPROMENADEN 150-158
Tillitsvalgt           Margrethe Sølsnes        92 88 72 62
Vara                        Thea Ottesen                     94 28 74 82
Vaktmester        John Jansen                           93 47 27 57

STRANDPROMENADEN 160-168
Tillitsvalgt          Elisabeth Jølstadengen  92 63 78 42
Vara                       Karin Helle                             93 60 01 07
Vaktmester       John Jansen                           93 47 27 57

STRANDPROMENADEN 170-178
Tillitsvalgt          Øystein Ruud-Hansen     90 77 83 67
Vara                       Elisabeth Klem                     92 49 50 51
Vaktmester       Håkon Andresen                 92 05 92 82

STRANDPROMENADEN 180-186
Tillitsvalgt          Lene Olsen                             45 22 47 47
Vara                       Mina Modalsli                       94 24 68 98
Vara                       Eva Bergmann                      45 25 82 34
Vaktmester       Eva Bergmann                      45 25 82 34

GARAGEANLEGG
Vaktmester       Håkon Andresen                 92 05 92 82
       


Sist endret: 19.mai 2024
Opprettet:  23.apr 2018