Kontakt info til Styret og Vaktmestere


Kontakter i Bråtenskogen Borettslag

Styreleder            Ingebjørg Egge                    91 38 18 29                     bratenskogen@outlook.com

STRANDPROMENADEN 150-158
Tillitsvalgt            Henning Brænden            92 26 48 91
Vara                         Vibeke Stræth                     40 10 03 79
Vara                         Eyvind Johnsen                  92 27 01 50
Vaktmester        John Jansen                           93 47 27 57

STRANDPROMENADEN 160-168
Tillitsvalgt          Kjell Johansen                      93 25 10 06
Vara                       Karin Helle                             93 60 01 07
Vaktmester       John Jansen                           93 47 27 57

STRANDPROMENADEN 170-178
Tillitsvalgt          Lene Olsen                             45 22 47 47
Vara                       Knut Brandt                           90 68 54 52
Vaktmester       Håkon Andresen                 92 05 92 82

STRANDPROMENADEN 180-186
Tillitsvalgt          Eva Bergmann                      45 25 82 34
Vara                       Mina Modalsli                       94 24 68 98
Vaktmester       Arne Bergmann                   93 03 33 59

GARAGEANLEGG
Vaktmester       Håkon Andresen                 92 05 92 82
       
Opprettet:  23.apr 2018