Bråtenskogen Borettslag

Les mer
21. desember 2023

God Jul

Vi ønsker alle en riktig god jul!

12. juli 2023

Ledige garageplasser

Vi har noen ledige garageplasser.

Ta kontakt med styret ved interesse.

5. april 2023

God Påske!

Vi ønsker alle en riktig god påske!

22. desember 2022

God Jul

Som det ble informert om i vår brosjyre om rørfornying, vil styret samle inn nøkler til alle leiligheter. Dette er noe rørfornyingsfirmaet Olimb krever.

Når de skal inn i leiligheten din arbeides det med materialer som har kort herdetid. Strømpa blir satt inn med et epoxymateriale, som herder på 15 minutter, før de skal inn i leiligheten. De må derfor låse seg inn i leiligheten og kan ikke vente på at du låser opp eller risikere at du ikke er til stede. De vil selvsagt ringe på før de låser seg inn.

Nøklene blir oppbevart av prosjektleder Stig Tangenes i safen til Vansjø bbl. Han har ansvar for å levere ut nøkler til Olimb etter hvert som Olimb trenger nøklene og sørge for å få dem tilbake.

Nøklene blir levert tilbake når alt arbeid er gjennomført.

Du må sørge for at du har en ekstra nøkkel å levere fra deg.

Tillitsvalgt samler inn nøkler søndag 22.mai og mandag 23.mai. Tillitsvalgt må påse at nøkkelen du leverer passer til din dør. Du vil få en kvittering.

De som har kodelås må oppgi koden. Husk! Ikke bruk ekstralås.


Innsamling skjer i alle blokkene søndag 22.mai kl.1800-20.00

og mandag 23.mai kl.12.00-13.00 og kl.18.00-20.00.


Det er tillitsvalgt i hver blokk som har ansvar for å samle inn nøklene.


Hilsen Styret


I boligselskapet ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljøfor alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, arealer og lekeplass. Det finnes en del lovverk vi som boligselskap må følge. Blant annet lov om brann- og eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Lovverket stiller krav både til boligselskapet ved styret og til deg som beboer. 

Alle beboere er pliktige til å føre tilsyn med egne boenheter. Dette for å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. Derfor har vi i boligselskapet, som en del av vår internkontroll, utarbeidet et informasjonsskriv med en sjekkliste som du gjennomgår for din leilighet. Dette utføres en gang i året. (Tekst hentet fra BevarHMS)

Dette skrivet har dere fått tildelt i postkassen denne uken. Dere kan også laste det ned nedenfor. 

1. februar 2022

Generalforsamling 2022

Årets generalforsamling er satt til 27. april, nærmere beskjed kommer. 


Forhåndsvarsel med frist for forslag til generalforsamling har blitt lagt i postkassen deres. Dere kan også laste ned dokumentet nedenfor. 1. februar 2022

Dugnad april 2022

Årets dugnad strekker seg over flere dager og vi starter mandag 25 april. Kontainer er bestilt og kommer fredag 22.04. Styret vil utarbeide oversikt over arbeidsoppgaver. Tradisjon tro får deltagere fra hver blokk mulighet til å vinne gaverkort på kr 500.

Kontainer er bestilt og kommer fredag 22.

Vi får håpe at koronasituasjonen ikke hindrer sosialt samvær og at vi kan hygge oss sammen i år.

30. desember 2021

Godt Nytt År

Vi ønsker alle et riktig Godt Nytt År.

18. desember 2021

God Jul og Godt Nytt År

Vi ønsker alle en God Jul & et Godt Nytt År! Husk å holde avstand og ta godt vare på hverandre.