Bråtenskogen Borettslag

Les mer

Movar v/ Feiervesenet kommer i høst for å feie alle pipeløpene våre. De skal også foreta en kontroll av alle ildstedene. Siste kontroll var i 2017.

Feiervesenet har bedt styret om å lage en oversikt over hvem som har ildsted i dag. Alle andelseiere må levere inn svar på dette skjemaet.

Skjemaet leveres i postkassa til tillitsvalg i blokka før mandag 3.juni.

mvh Styret

Vi har laget en ny mappe under menyen "Dokumenter" som heter "Informasjon fra styret". 

Her vil vi legge diverse skriv/informasjon som dere også har fått utdelt i postkassen deres. 


mvh Styret

27. mars 2024

God Påske

Vi ønsker alle en riktig god påske!

I år skal vi ha dugnad mandag 15 og tirsdag 16 april.

Styret oppfordrer også beboere å bruke lørdag og søndag ute hvis været er bra.                         

Container kommer fredag 12.april og blir stående en uke. 

 

Benytt anledningen til å rydde i kjeller/leilighet og kaste ting du ikke trenger. Du kan også sette møbler og gjenstander du tror at andre kan bruke ved siden av containeren. Farlig avfall og elektriske artikler settes ved siden av containeren, dette blir fjernet av vaktmesteren.

 

Vennligst les vedlagt dokument for flere opplysninger.

 

Med vennlig hilsen styret.

 

Referat fra beboermøte ang parkering


Den 13.mars ble det gjennomført et beboermøte om parkering. Vi ber om at alle leser vedlegget for informasjon om hva det ble enighet om på møtet.


Med vennlig hilsen styret.

21. desember 2023

God Jul

Vi ønsker alle en riktig god jul!

12. juli 2023

Ledige garageplasser

Vi har noen ledige garageplasser.

Ta kontakt med styret ved interesse.

5. april 2023

God Påske!

Vi ønsker alle en riktig god påske!

22. desember 2022

God Jul

Som det ble informert om i vår brosjyre om rørfornying, vil styret samle inn nøkler til alle leiligheter. Dette er noe rørfornyingsfirmaet Olimb krever.

Når de skal inn i leiligheten din arbeides det med materialer som har kort herdetid. Strømpa blir satt inn med et epoxymateriale, som herder på 15 minutter, før de skal inn i leiligheten. De må derfor låse seg inn i leiligheten og kan ikke vente på at du låser opp eller risikere at du ikke er til stede. De vil selvsagt ringe på før de låser seg inn.

Nøklene blir oppbevart av prosjektleder Stig Tangenes i safen til Vansjø bbl. Han har ansvar for å levere ut nøkler til Olimb etter hvert som Olimb trenger nøklene og sørge for å få dem tilbake.

Nøklene blir levert tilbake når alt arbeid er gjennomført.

Du må sørge for at du har en ekstra nøkkel å levere fra deg.

Tillitsvalgt samler inn nøkler søndag 22.mai og mandag 23.mai. Tillitsvalgt må påse at nøkkelen du leverer passer til din dør. Du vil få en kvittering.

De som har kodelås må oppgi koden. Husk! Ikke bruk ekstralås.


Innsamling skjer i alle blokkene søndag 22.mai kl.1800-20.00

og mandag 23.mai kl.12.00-13.00 og kl.18.00-20.00.


Det er tillitsvalgt i hver blokk som har ansvar for å samle inn nøklene.


Hilsen Styret