3. januar 2020

Godt Nytt År!

Vi ønsker alle våre andelseiere et Godt Nytt År!