22. januar 2019

HMS

Vi har nå kommet i gang med HMS portal (BevarHMS). Dette systemet er en avtale med VBBL, der det skal gjennomføres en årlig gjennomgang av HMS-systemet i samarbeid med HMS-rådgiver. Ved årlig gjennomgang av HMS-systemet vurderes blant annet: • Gjennomgang av kartlegginger, utført av interne og eksterne siste år. • Status for oppfølging av avvik og andre tiltak. • Om eksisterende rutiner fungerer som forutsatt. • Nye krav i lover og forskrifter. • Nytt innen lekeplassutstyr (lekeplasser), tekniske installasjoner, arbeidsutstyr, kjemikalier, bygninger m.m. som krever endringer i HMS-systemet. • Serviceavtaler. • Endringer vedrørende boligselskapet som arbeidsgiver. • Kontroll av planlagte aktiviteter innen HMS. Gjennom dette systemet får vi en bedre oversikt på bygningsmessige forhold og fremtidig vedlikehold. Systemet sender varsler til styret om hva som skal gjøres og vi kan raskere utbedre feil og eventuelle mangler. Borettslaget får nå et mer fremtidsrettet arbeid med HMS oppgaver, der det forenkler videre arbeid for nye styremedlemmer. I tillegg tilfredsstiller dette dokumentasjon etter krav fra myndighetene.