5. mai 2022

Innsamling av nøkler i anledning rørfornying

Som det ble informert om i vår brosjyre om rørfornying, vil styret samle inn nøkler til alle leiligheter. Dette er noe rørfornyingsfirmaet Olimb krever.

Når de skal inn i leiligheten din arbeides det med materialer som har kort herdetid. Strømpa blir satt inn med et epoxymateriale, som herder på 15 minutter, før de skal inn i leiligheten. De må derfor låse seg inn i leiligheten og kan ikke vente på at du låser opp eller risikere at du ikke er til stede. De vil selvsagt ringe på før de låser seg inn.

Nøklene blir oppbevart av prosjektleder Stig Tangenes i safen til Vansjø bbl. Han har ansvar for å levere ut nøkler til Olimb etter hvert som Olimb trenger nøklene og sørge for å få dem tilbake.

Nøklene blir levert tilbake når alt arbeid er gjennomført.

Du må sørge for at du har en ekstra nøkkel å levere fra deg.

Tillitsvalgt samler inn nøkler søndag 22.mai og mandag 23.mai. Tillitsvalgt må påse at nøkkelen du leverer passer til din dør. Du vil få en kvittering.

De som har kodelås må oppgi koden. Husk! Ikke bruk ekstralås.


Innsamling skjer i alle blokkene søndag 22.mai kl.1800-20.00

og mandag 23.mai kl.12.00-13.00 og kl.18.00-20.00.


Det er tillitsvalgt i hver blokk som har ansvar for å samle inn nøklene.


Hilsen Styret