13. april 2021

Dugnad!

Årets dugnad vil strekke seg over flere dager enn normalt pga korona situasjonen. Dugnaden starter lørdag 24.04 og varer til tirsdag 27.04. Kontainer kommer fredag 23.04 og vil stå frem til torsdag 29.04. Vi ønsker velkommen til dugnad!